ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι – ΤΜΗΜΑ 2Β

Στους φοιτητές του τμήματος 2Β του μαθήματος της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και για όλο το εξάμηνο το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη στις 9:00-12:00 στην αίθουσα Δ21.

Η διδάσκουσα,

Φανή Πεταλίδου