Τελικό Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 (ανάρτηση 18-4-2019, ώρα 14.30)

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 18-4-2019 και ώρα 14.30 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος το ΤΕΛΙΚΟ Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019.