Τι θα γίνει με τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (για όσους θα κάνουν Πρακτική Άσκηση);

Από 1/1/2017 το Ι.Κ.Α. δεν εκδίδει πλέον τον αριθμό ΑΜΙΚΑ.
Αντί αυτού οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ΑΜΙΚΑ πρέπει να πάνε στο ΙΚΑ Αριστοτέλους (με την ταυτότητα τους) και να __απογραφούν__. Το ΙΚΑ θα τους δώσει τη Bεβαίωση Aπογραφής (ως ΕΦΚΑ πλέον) την οποία πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο πρακτικής άσκησης μέχρι 27/1/2017 (σε φωτοτυπία ή ηλεκτρονικά στο gavriilidou@auth.gr).