Τμήματα στο μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”

Αγαπητοί φοιτητές,
Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις ονομαστικές καταστάσεις από τα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”. Θα παρακαλούσαμε αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα από τα Τμήματα να μας το δηλώσετε έγκαιρα, ώστε κάποιος άλλος συμφοιτητής σας που ήθελε να το παρακολουθήσει και αποκλείστηκε να συμπεριληφθεί. Ευχόμαστε καλό εαρινό εξάμηνο σε όλους!

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Ε.ΔΙ.Π. Πορφυριάδης Παύλος

 

Tmima-2a
Tmima-2b
Tmima-2g