ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ”

Οι παραδόσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στο Προγραμματσιμό Η/Υ” ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα παρακολουθήσουν το τμήμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Τα μαθήματα γίνονται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος, στον πρώτο όροφο του κτιρίου του Βιολογικού τμήματος. Υπεθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση δικαώματος εξέτασης του μαθήματος.

Οι διδάσκονες

Tmima1A( Fortran)
Tmima1B(Fortran)
Tmima1a(C++)_0
Tmima1b(C++)_0
Tmima1c(C++)