Τοπολογία Μετρικών Χώρων -Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” δε θα ξεκινήσουν  την εβδομάδα 15-19/02.
Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων και τον τρόπο διεξαγωγής τους.
Η διδάσκουσα,
Αθ. Μπαχάρογλου