Τοπολογία Μετρικών Χώρων (Επαναληπτικό)

Τοπολογία Μετρικών Χώρων (Επαναληπτικό)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23/02/2021.

Στη σελίδα του μαθήματος έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των παραδόσεων του μαθήματος, το περιεχόμενο του μαθήματος και υλικό του μαθήματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να κάνουν αυτό-εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning.

Η διδάσκουσα,

Αθ. Μπαχάρογλου