Τοπολογία μετρικών χώρων-Σεπτέμβριος 2020

Η εξέταση του μαθήματος  « Τοπολογία Μετρικών Χώρων» θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω e-learning με quiz πολλαπλών επιλογών και κατάθεση χειρόγραφων λύσεων την Πέμπτη 17/09/2020.
Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν αναλυτικές οδηγίες.
Οι διδάσκοντες,
Μπαχάρογλου Αθ.-Στυλογιάννης Γ.