Το μάθημα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ στις 07/02/2017

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” δεν  θα εξεταστεί στις 07/02/2017, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο πρόγραμμα εξετάσεων, διότι εξετάστηκε στις 18/01/2017.
Από τη Γραμματεία