ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ για το μάθημα “ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι”

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ «ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι» (3ου ΕΞΑΜ)
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συνημμένα θα βρείτε το τυπολόγιο το οποίο θα έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος (χωρίς να προσθέσετε εσείς κάτι-θα ελεγχθεί). Για τις διακριτές κατανομές δίνεται μόνο ο τύπος της πιθανογεννήτριας, ο αντίστοιχος τύπος για τη ροπογεννήτρια προκύπτει εύκολα από τον προηγούμενο με κατάλληλη αντικατάσταση (αν χρειαστεί σε κάποιο θέμα).

Από τους διδάσκοντες

 

Τυπολογιο Πιθανοτητων Ι