Υπηρεσία Υποστήριξης ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ΑΠΘ

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη νέα «Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ»

https://www.lib.auth.gr/el/amea.

Μέσω της υπηρεσίας μας, οι φοιτητές/ φοιτήτριες κυρίως με προβλήματα
όρασης, αναπηρίες των άνω άκρων και δυσλεξία, μπορούν να αιτούνται τα
ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή.

Επίσης, στο φυσικό χώρο όπου φιλοξενείται η υπηρεσία (Φοιτητικό
Αναγνωστήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) θα βρουν σημαντικά εργαλεία που θα
τους/τις διευκολύνουν στη μελέτη τους.

Πληροφορίες:  Μαρία Λιάρου, τηλ.995370