Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Ο. Θεοδοσιάδου

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της Ο. Θεοδοσιάδου, Παρασκευή 28/6/2019, 2.15-4μμ, αίθουσα Μ2 Η υποψήφια διδακτόρισσα κα Ουρανία Θεοδοσιάδου θα υποστηρίξει την διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Κρυφές στοχαστικές διαδικασίες με άλματα και μοντέλα χώρου καταστάσεων με ανισοτικούς περιορισμούς. Εφαρμογή στη Χρηματοοικονομική», την Παρασκευή 28/6/2019, ώρα 2.15-4μμ στην αίθουσα Μ2, στον 3ο όροφο της ΦΜΣ. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή Γ. Τσακλίδης, καθηγ. Δ. Κουγιουμτζής, καθηγ. Β. Πολυμένης, αναπλ. καθηγ.

 

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της Ο Θεοδοσιάδου