ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Χ.-Ε. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ, 3 Μαρτίου, ώρα 12 μ., αίθουσα Μ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματός μας και του Universite de Technologie de Compiegne (UTC), Laboratoire de Mathematiques Appliquees de Compiegne (France)  κα Χριστίνα-Ελισάβετ Περτσινίδου θα υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή της, με τίτλο
“Στοχαστικά μοντέλα για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας” (“Stochastic models for the estimation of the seismic hazard”)
την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, ώρα 12 μ. στην αίθουσα Μ2 στον 3ο όροφο της ΣΘΕ.
Η προς υποστήριξη διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και του Universite de Technologie de Compiegne (UTC), Sorbonne Universites Laboratoire de Mathematiques Appliquees de Compiegne, France (διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη).
Καλείσθε να παραβρεθείτε.
Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας