Υποτροφία-Επισκέψεις Εμπειρογνωμοσύνης-Lettre d’information de l’AUF en Europe de l’Ouest

Σας προωθούμε το παρακάτω μήνυμα της Συντονίστριας για την Γαλλοφωνία στο ΑΠΘ (AUF), Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας κ. Τ. Δημητρούλια.

Αγαπητές/οί φοιτήτριες και φοιτητές,

Σας στέλνουμε το δελτίο της Agence Universitaire de Francophonie προς ενημέρωσή σας και επισημαίνουμε δύο σημεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

1. τις επισκέψεις εμπειρογνωμοσύνης. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1ηΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a…

2. τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε φοιτητή-τήτρια για βελτίωση των δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα, στο Πανεπιστήμιο της Λυόν. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses….

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι δράσεις της AUF προϋποθέτουν τη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Από τη Γραμματεία