Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠΕΘ, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΥΒΕΪΤ 2019