Φοιτητές του 2ου εξαμήνου φοίτησης: μέχρι 8 μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων τους

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου φοίτησης έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων τους.
Από την Γραμματεία