Φοιτητικό Σεμινάριο, Τετάρτη 21.12.16 Θεωρία Αναδρομικών Συναρτήσεων

Φοιτητικό Σεμινάριο

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών

3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 12:30-1:45

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κάρτας

Τίτλος:  Θεωρήματα μη Πληρότητας του Kurt Gödel: Διάλεξη 2. Θεωρία αναδρομικών συναρτήσεων.

Περίληψη: Σκοπός της δεύτερης παρουσίασης είναι να αναπτυχθεί μια αυστηρή θεωρία για την έννοια της υπολογισιμότητας. Θα οριστεί το αυστηρό ανάλογο του υπολογίσιμου μέσω δύο ποιοτικά διαφορετικών αλλά ισοδύναμων μοντέλων. Το ένα οφείλεται στον Gödel και το δεύτερο στον Alan Turing. Τα θέματα υπολογισιμότητας αγγίζουν τα θεμέλια της επιστήμης των υπολογιστών και έχουν αξία και ενδιαφέρον καθεαυτά, ανεξάρτητα από την χρησιμότητα τους στην απόδειξη των θεωρημάτων μη πληρότητας.

Για την εργασία του κ. Κάρτα(ειδικό θέμα με τον καθ.  Α. Τζουβάρα), μπορείτε να επιλέξετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Θεωρήματα μη Πληρότητας του Kurt Gödel

Το φοιτητικό σεμινάριο διοργανώνεται από φοιτητές και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές.  Ακαδημαϊκοί Σύνδεσμοι: Καθ. κ. Δ. Μπετσάκος, Καθ. κ. Χ. Χαραλάμπους.