Χορήγηση 100 ανταποδοτικών υποτροφιών από το ΑΠΘ για το έτος 2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθηγητή Κωβαίο Δημήτριο, προκηρύσσει την χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/53436?ReturnToPage=1&PageSize=10

Προθεσμία Υποβολής: 19/02/2021

Στο Τμήμα Μαθηματικών θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Γ΄ ή Ε΄ εξαμήνου σπουδών.

Oι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών info@math.auth.gr  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση

“Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (κτήριο Γραμματειών της Σ.Θ.Ε.),

Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη”