Χρονικές Σειρές – Έναρξη μαθήματος

Χρονικές Σειρές – Έναρξη μαθήματος
Η διδασκαλία του μαθήματος   «Χρονικές σειρές» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες καλούνται να κάνουν αυτό-εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο elearning.
Η διδάσκουσα,
Ο. Θεοδοσιάδου