ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.
Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέον Έτος!
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ωραριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης για περίοδο εορτών