ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 / ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2016-2017. Προσοχή, είναι ανακοινοποίηση στο ήδη κοινοποιημένο πρόγραμμα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017