Ώρες εξυπηρέτησης Γραμματεία Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τη θυρίδα κατά τις ώρες 12.00-13.30.

Ειδικά για το διάστημα 27 Φεβρουαρίου ως 13 Μαρτίου οι ώρες εξυπηρέτησης είναι 11.30-13.30.