Δημοσιεύτηκε:
18 Φεβρουαρίου, 2020

Προκήρυξη 1 Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλο ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) προπτυχιακής υποτροφίας στην Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικά ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς […]…

Δημοσιεύτηκε:
18 Φεβρουαρίου, 2020

Δυνατότητα σπουδών στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2080) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα σπουδών για ένα ή δύο εξάμηνα στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων […]…

Δημοσιεύτηκε:
10 Δεκεμβρίου, 2019

Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου, σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τη χορήγηση εβδομήντα (70) υποτροφιών για το έτος 2020 σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΑΠΘ που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Στην Προκήρυξη (συνημμένη) αναλύονται οι προϋποθέσεις/τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής και απόδοσης υποτροφίας, […]…

Δημοσιεύτηκε:
5 Δεκεμβρίου, 2019

Greek Diaspora Fellowship Program Update: Cycle 3 Winners Announced, Cycle 4 Now Open

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2026) έχει αναρτηθεί προκήρυξη που αφορά: Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship Program): Προκήρυξη 4ου Κύκλου. Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν συνδέσμους (links) με τα αποτελέσματα των προηγούμενων κύκλων.   Για το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Από τη Γραμματεία…

Δημοσιεύτηκε:
15 Οκτωβρίου, 2019

Δυνατότητα σπουδών στο University of Hong Kong

Σας προωθούμε την συνημμένη επιστολή από το The University of Hong Kong που αφορά ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο πτυχιούχων του ΑΠΘ, απόκτηση τίτλου Master ή PhD, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2020/21. Από το The University of Hong Kong παρέχεται η δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών για την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σπουδών. […]…

Δημοσιεύτηκε:
30 Μαΐου, 2019

Υποτροφίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, προκηρύσσει τη χορήγηση νέων μεταπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία και για πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.   20190528-dimosia-prosklisi-metaptuxiakwn-upotrofiwn-2019-2020-final-1-1…

Δημοσιεύτηκε:
13 Φεβρουαρίου, 2019

International Exhibition and Conference in Higher Education Fellowship in April 2019

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη πρόσκληση από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας που αφορά την παροχή υποτροφιών IECHE Fellowship κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 8th IECHE (International Exhibition and Conference in Higher Education), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 – 13.4.2019 στη Σ. Αραβία. Το IECHE θα καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση), ξενοδοχείο, πρωινό και […]…

Δημοσιεύτηκε:
29 Ιανουαρίου, 2019

Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη. Από τη Γραμματεία.   Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Γ_ ΤΡΕΚΑ 2019 6ΓΔΔ46Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ…

Δημοσιεύτηκε:
29 Ιανουαρίου, 2019

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη. Από τη Γραμματεία   Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές Βράκα 2019-20 ΩΦΘΡ46Ψ8ΧΒ-ΔΓΠ…