Δημοσιεύτηκε:
6 Δεκεμβρίου, 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 249914_ΕΔΒΜ96_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 249914/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.   Από τη Γραμματεία 98619_Πρόσκληση_ΕΔΒΜ96_ΑΓΟΝΕΣ_249914_ΑΔΑ  …

Δημοσιεύτηκε:
5 Δεκεμβρίου, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σχετικά με το θέμα, σάς επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας ” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Παρακαλούμε, να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, για να ενημερωθούν οι […]…

Δημοσιεύτηκε:
30 Ιουλίου, 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη υπ’ αριθμ. 165319/2019. Η ορθή επανάληψη έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00. Ο πίνακας θέσεων διδασκαλίας για το Τμήμα Μαθηματικών παραμένει ο ίδιος. Ο πίνακας θέσεων διδασκαλίας για το Τμήμα Μαθηματικών (σελ. 28) αποτελείται από  τις συστάδες μαθημάτων: Μαθηματική Λογική Θεωρία Συνόλων Ι […]…

Δημοσιεύτηκε:
19 Ιουνίου, 2019

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος. Από τη Γραμματεία   ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΤΕΠσεΣΤμηματος…