Δημοσιεύτηκε:
8 Ιανουαρίου, 2020

[14/01/2020] Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος – Παναγιώτα Δασκαλόπουλος, Ancient solutions to geometric flows

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, Αίθουσα Μ2, 12.15-13.00. Ομιλήτρια: Παναγιώτα Δασκαλόπουλος, Columbia University Τίτλος: Ancient solutions to geometric flows Περίληψη: Some of the most important problems in geometric time depended partial differential equations are related to the understanding of singularities. This usually happens through a blow up procedure near the potential singularity which uses the scaling properties […]…

Δημοσιεύτηκε:
3 Ιανουαρίου, 2020

[09/01/2020] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Απόστολος Γιαννόπουλος, Νορμες αθροισμάτων λογαριθμικά κοίλων τυχαίων διανυσμάτων

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, Αίθουσα Μ2, 10.15-11.00. Ομιλητής: Απόστολος Γιαννόπουλος, ΕΚΠΑ Τίτλος: Νορμες αθροισμάτων λογαριθμικά κοίλων τυχαίων διανυσμάτων Περίληψη ομιλίας Αφίσα ανακοίνωσης…

Δημοσιεύτηκε:
17 Δεκεμβρίου, 2019

[23/12/2019] Χειμερινή Συνάντηση Μαθηματικής Ανάλυσης

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Μ2 θα γίνει η χειμερινή συνάντηση Μαθηματικής Ανάλυσης, η οποία θα ξεκινήσει στις 11.00, και θα έχει συνολικά 10 ομιλητές. Πρόγραμμα Ημερίδας…

Δημοσιεύτηκε:
12 Δεκεμβρίου, 2019

[20/12/2019] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Παναγιώτης Πολυμεράκης, Ιδιότητες Liouville σε κανονικούς χώρους κάλυψης

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2, 12.30-13.15. Ομιλητής: Παναγιώτης Πολυμεράκης, Max Planck Institut for Mathematics Τίτλος: Ιδιότητες Liouville σε κανονικούς χώρους κάλυψης Περίληψη: Είναι γνωστό ότι κάποιες ιδιότητες της πρωταρχικής ομάδας ενός κλειστού πολυπτύγματος αντανακλώνται στη γεωμετρία του απλά συνεκτικού χώρου κάλυψης αυτού. Σε αυτήν την ομιλία θα ασχοληθούμε με σχέσεις μεταξύ της πρωταρχικής ομάδας και […]…

Δημοσιεύτηκε:
12 Δεκεμβρίου, 2019

[19/12/2019] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Μιχάλης Μούργογλου, Θεωρία ομαλότητας και συνάρτηση Green για ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης με συντελεστές μικρότερης τάξης σε μη φραγμένα χωρία

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2, 11.15-12.00 Ομιλητής: Μιχάλης Μούργογλου, Universidad del País Vasco Τίτλος: Θεωρία ομαλότητας και συνάρτηση Green για ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης με συντελεστές μικρότερης τάξης σε μη φραγμένα χωρία Περίληψη: Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσω την επέκταση της θεωρίας των De Giorgi/Nash/Moser για λύσεις ελλειπτικών διαφορικών εξισώσεων […]…

Δημοσιεύτηκε:
11 Δεκεμβρίου, 2019

[17/12/2019] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Γεώργιος Σακελλάρης, Η συνάρτηση του Green για δευτεροβάθμιες ελλειπτικές εξισώσεις με ιδιάζοντες συντελεστές χαμηλότερης τάξης και εφαρμογές

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2, 11.15-12.00 Ομιλητής: Γεώργιος Σακελλάρης, Department of Mathematics, Universitat Autònoma de Barcelona Τίτλος: Η συνάρτηση του Green για δευτεροβάθμιες ελλειπτικές εξισώσεις με ιδιάζοντες συντελεστές χαμηλότερης τάξης και εφαρμογές Περίληψη: Θα μιλήσουμε για τη συνάρτηση του Green για δευτεροβάθμιους ελλειπτικούς τελεστές της μορφής ℒu=-div(A ∇ u+bu)+c ∇ u +du σε περιοχές Ω […]…

Δημοσιεύτηκε:
29 Νοεμβρίου, 2019

[3/12/2019] Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας – Δημήτριος Καρλής, Model Based Clustering through Copulas for High Dimensional Data

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2, 13:30-14:30 Ομιλητής: Δημήτριος Καρλής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τίτλος: Model Based Clustering through Copulas for High Dimensional Data Περίληψη: In a recent paper Kosmidis and Karlis (2016) proposed model based clustering based on multivariate distributions defined through copulas. This approach offers a number of advantages over existing methods mainly due to […]…

Δημοσιεύτηκε:
26 Νοεμβρίου, 2019

[29/11/2019] Σεμινάριο Άλγεβρας – Αριστείδης Κοντογεώργης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Συζυγίες του κανονικού ιδεώδους και αυτομορφισμοί

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, στις 12:30 – 13:15, Αίθουσα Μ2 Ομιλητής: Αριστείδης Κοντογεώργης (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών) Τίτλος: Συζυγίες του κανονικού ιδεώδους και αυτομορφισμοί Περίληψη: Θα δώσουμε μία περιγραφή της ομάδας αυτομορφισμών μιας αλγεβρικής καμπύλης ως αλγεβρικό σύνολο της προβολικής γραμμικής ομάδας βασισμένοι στο Θεώρημα Petri. Στην συνέχεια θα ορίσουμε δράση της  ομάδας αυτομορφισμών πάνω […]…

Δημοσιεύτηκε:
22 Νοεμβρίου, 2019

[29/11/2019] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Ιωάννης Δ. Πλατής (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Διχοτόμοι στην ομάδα Heisenberg

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, στις 13:15 – 14:00, Αίθουσα Μ2 Ομιλητής: Ιωάννης Δ. Πλατής (Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης) Τίτλος: Διχοτόμοι στην ομάδα Heisenberg Περίληψη: Έστω μετρικός χώρος (X,d) και σημεία του p_1, p_2, p_1≠p_2. Η μετρική διχοτόμος B(p_1, p_2) ορίζεται ως το σύνολο B(p_1, p_2) = {p ∈ X | d(p, p_1) = […]…

Δημοσιεύτηκε:
21 Νοεμβρίου, 2019

[28/11/2019] Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας – Νικόλαος Τσάντας, Ιωάννης Δημητρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2 13:00-13:45 Ομιλητής: Νικόλαος Τσάντας, Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος: Ζητήματα Βελτιστοποίησης σε Μοντέλα Προβλημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Περίληψη: The talk will present a non-homogeneous multivariate Markov manpower system in the general category of mathematical human resource planning. More specifically, we suggest a model, which takes into account the divisions existing in an […]…