Αλβανός Παρασκευάς

ΕΔΙΠ

Γραφείο: 46

Τηλέφωνο: +302310997909

Email: paris14@math.auth.gr

Σπουδές

1) Προπτυχιακές σπουδές:

Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

2) Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Θεωρητικά Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

Σπουδές στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ

3) Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  …

Διοφαντική Γεωμετρία

4) Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  …

Ρητές Καμπύλες επι Αλγεβρικών Σωμάτων Αριθμών και Διοφαντικές Εξισώσεις

5) Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής:  …

Δημήτριος Πουλάκης

Επαγγελματική Εμπειρία

Γ/βάθμια Εκπαίδευση 2014-Σήμερα,
Διδασκαλία Μαθημάτων: Θεωρίας Αριθμών, Κρυπτογραφία, Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρικές Δομές Ι
Β/βάθμια Εκπαίδευση 2001-17.
Διδασκαλία Μαθηματικών στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης,  Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νοσ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου Κιλκίς,  Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών Θεσσαλονίκης, TEE Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης, 1ο Ενιαίο Λύκειο Συκεών, 26ο Ενιαίο Λύκειο Θεσ/κης
Εκπαίδευση Ενηλίκων 2007- Σήμερα
Εισηγητής στις ενότητες Στατιστική Ι και ΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων (Windows) και Επεξεργασία Κειμένου (Word), Μαθηματικά της Αγοράς.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Γεωμετρία, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Alvanos, P. & Draziotis, K. (2015). Integer Solutions of the Equation y^2 = Ax^4 + B. Journal of Integer Sequences, 18, Article 15.4.4.
Alvanos, P. (2014). Riemann-Roch Spaces and Computation. De Gruyter. ISBN: 978-3-11-042612-0
Alvanos, P. & Poulakis, D. (2011). Solving Genus Zero Diophantine Equations Over Number Fields. Journal of Symbolic Computation, 46, 54–69.
Alvanos, P., Bilu, Y. & Poulakis, D. (2009). Characterizing Algebraic Curves with Infinitely Many Integral Points. International Journal of Number Theory, 4, 585-590.
Αλβανός, Π. (2014). Η ετοιμότητα για αλλαγή και η αυτεπάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. Πρακτικά 1ου Συνέδριου Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Αθήνα, 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014, ISBN: 978-960-98687-6-1