Βαβατσούλας Χαρίλαος

ΕΔΙΠ

Γραφείο: 39, 3ος όροφος παλαιού κτηρίου ΣΘΕ

Τηλέφωνο: +302310 998912

Email: vava@math.auth.gr

Σπουδές

  • Προπτυχιακές Σπουδές: Πτυχίο μαθηματικού, Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, 1991, Βαθμός 8.73.
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Διδακτορικό, Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, 1991-1997.
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Άλγεβρα
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Επαγόμενες αναπαραστάσεις ισχυρά G-βαθμωτών αλγεβρών.
  • Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Θεοδώρα. Θεοχάρη-Αποστολίδη

Επαγγελματική Εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία:

2002-2003: Καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

2003-2017: Καθηγητής β’ βάθμιας εκπαίδευσης

2005-2010: Αποσπασμένος στο Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

2017-σήμερα: Ε.ΔΙ.Π. στο Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θεωρία Αναπαραστάσεων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H. , On induced modules over strongly group-grated algebras, Contribution to Algebra and Geometry, Vol 40  (1999), No 2, p.373-383. MR1720112 (2001a:16069)
  2. Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H. , On the separability of the restriction functor, Algebra and Discrete Mathematics, 2003, No 3, p.95-101. MR2048643 (2005a:16061)
  3. Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H. , On strongly grated Gorestein orders, Algebra and Discrete Mathematics, 2005, No 2, p.80-89.  MR2238219 (2007d:16030)
  4. Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H. , Induced modules of strongly group graded algebras, Colloquium Mathematicum, 2007, Vol.108, No 1, p. 93-104.  MR2291619 (2007k:16078)
  5. Öinert J., Silvestrov S., Theohari-Apostolidi, Th. and Vavatsoulas, H., Commutativity and ideals in strongly graded rings, Acta Appl. Math. 108 (2009), no 3, 585-602. MR2563501 (2011c:16118)