Καραγιάννης Βασίλης

ΕΔΙΠ

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 37

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997915

Email: vkdstat@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Στατιστική – Γραφήματα – Συνδυαστική
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Πειραματικοί Σχεδιασμοί και Γραφήματα
  • Επιβλέπων: Καθ. Πολυχρόνης Μωυσιάδης
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998

Επαγγελματική Εμπειρία

 • ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2017 – σήμερα
 • Συμβάσεις έργου με ΕΛΚΕ για διδασκαλία στο ΔΠΜΣ Δίκτυα και Πολυπλοκότητα, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014 – 2017
 • Σύμβαση ΠΔ/407 για διδασκαλία επαναληπτικού μαθήματος Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014 – 2015
 • Σύμβαση έργου με ΕΛΚΕ για Σεμιναριακά μαθήματα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογές των Μαθηματικών στη Βιομηχανία και στις Επιχειρήσεις», στο αντικείμενο Θ5 «Διακριτά μαθηματικά και δίκτυα στις επιχειρήσεις», Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014 – 2016
 • Διαλέξεις (σύνολο 4 ωρών) για το Σχολείο Πειραματικής Γλωσσολογίας και Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων Φιλοσοφική Σχολή με θέμα τη Στατιστική  Μοντελοποίηση με τη Γλώσσα R και Ανάλυση Δεδομένων από Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις (Επιστημονική Επιτροπή Σχολείου), 2018 – 2019
 • Συμβάσεις έργου με ΕΛΚΕ για διδασκαλία του μαθήματος Networks and Discrete Mathematics στο ΠΜΣ στην επιστήμη του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009 – 2013
 • Συμβάσεις έργου με τον ΕΛΚΕ για διδασκαλία του μαθήματος Βιοστατιστική και εργαστήριο με το SPSS, ΠΜΣ Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008 – σήμερα
 • Σύμβαση ΠΔ/407 για διδασκαλία του μαθήματος Βιοστατιστική, ΠΠΣ Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008 – 2009
 • Αποσπασμένος από τη Β/θμια στην Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009 – 2010
 • Συμβάσεις έργου με ΕΛΚΕ για διδασκαλία των μαθημάτων Στατιστική στη ΦΑ μέσω Η/Υ και Μεθοδολογία Έρευνας, ΔΠΜΣ Τμήματος Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007 – 2008
 • Επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Σερρών, 2007 – 2008
 • Επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, 2007 – 2008
 • Καθηγητής Μαθηματικών στη Β/θμια Εκπαίδευση, 2008 – 2017

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βιοστατιστική
 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί
 • Συνδυαστική και Γραφήματα
 • Δίκτυα, Δειγματοληψία
 • R
 • SPSS

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Karagiannis V; Moyssiadis C (2005): Construction of D-optimal s1×s2×s3 factorial designs using graph theory. METRIKA, Volume 62 Issue 2-3,  283-307.
 • Karagiannis V, Moyssiadis C (2008): A graphical construction of the D-optimal saturated, 3xs2 main effect, factorial design. Journal Of Statistical Planning And Inference. Volume 138 Issue 6   Pages: 1679-1696.
 • Kouidi E, Karagiannis V, Grekas D, Iakovides A, Kaprinis G, Tourkantonis A, Deligiannis A (2010). Depression, heart rate variability, and exercise training in dialysis patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Apr;17(2):160-7. doi: 10.1097/HJR.0b013e32833188c4. PMID: 19745744
 • Touraki M, Niopas I, Karagiannis V. (2012): Treatment of vibriosis in European sea bass larvae, Dicentrarchus labrax L., with oxolinic acid administered by bath or through medicated nauplii of Artemia franciscana (Kellogg): efficacy and residual kinetics. J Fish Dis. 2012 Jul;35(7):513-22. doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01387.x. Epub 2012 Jun 6. PMID: 22670590
 • Boka V, Arapostathis K, Karagiannis V, Kotsanos N, van Loveren C, Veerkamp J. (2017): Dental fear and caries in 6-12 year old children in Greece. Determination of dental fear cut-off points. Eur J Paediatr Dent. 2017 Mar;18(1):45-50. doi: 10.23804/ejpd.2017.18.01.10. PMID: 28494603
 • Papapetros D, Karagiannis V, Antonis K, Danae AA. (2019): Interim tissue changes following connective tissue grafting and two-stage implant placement. A randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2019 Sep;46(9):958-968. doi: 10.1111/jcpe.13159. Epub 2019 Jul 24.PMID: 31206749
 • Dandoulaki C, Rigos AE, Kontonasaki E, Karagiannis V, Kokoti M, Theodorou GS, Papadopoulou L, Koidis P. (2019): In vitro evaluation of the shear bond strength and bioactivity of a bioceramic cement for bonding monolithic zirconia. J Prosthet Dent. 2019 Aug;122 (2):167.e1-167.e10. doi: 10.1016/j.prosdent.2019.04.016. Epub 2019 Jul 17. PMID: 31326146