Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Γραφείο: Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 18

Τηλέφωνο: +302310998074

Email: daskalo@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα