Λάκκης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Γραφείο: Νέο κτίριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 10

Τηλέφωνο: +30231099790