Μπράτσας Χαράλαμπος

ΕΔΙΠ

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Δυτική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.9

Τηλέφωνο: +302310997897

Email: cbratsas@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

  • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2008
    • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Στατιστική Μάθηση και Σημασιολογικός Ιστός
    • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Σημασιολογική αναπαράσταση και διαχείρηση γνώσης υπολογιστικών προβλημάτων ιατρικής
    • Επιβλέπων: Καθ. Μακλαβέρας Νίκος
  • Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999