Μωυσιάδης Πολυχρόνης

Ομότιμος Καθηγητής

Γραφείο: Γραφείο 3, 3ος όροφος ΣΘΕ.

Τηλέφωνο: +302310997956 Fax: +302310997903

Email: cmoi@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα