Πιτιά Πουλχερία

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Δυτική Πτέρυγα

Τηλέφωνο: +302310998424 Fax: +302310998327

Email: pitia@math.auth.gr