Πορφυριάδης Παύλος

ΕΔΙΠ

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Ανατολική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.17

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11:00 - 13:00, Τετάρτη 12:00 - 14:00

Τηλέφωνο: +302310997986

Email: ppi@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

1) Προπτυχιακές Σπουδές: 

 • Πτυχίο Θεωρητικής Φυσικής, Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI), Μόσχα, 1979  

2) Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 • 1) Διδακτορικό στη Θεωρητική Φυσική, Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI), Μόσχα, 1982
 • 2) Διδακτορικό στη Φυσική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1998


3) Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: 

 • 1) Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • 2) Μαθηματική Φυσική       


4) Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: 

 • 1) Αλληλεπιδράσεις πολλαπλής παραγωγής αδρονίων στο προσθετικό πρότυπο των quarks.
 • 2) Μελέτη του τετραδιάστατου προτύπου WZW ως συστήματος με δεσμούς.


5) Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: 

 • 1) Καθ. Yu.P. Nikitin
 • 2) Επ. Καθ. Ι.Ε. Πασχάλης  

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ερευνητής (Senior Researcher) στο Σπουδαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου της Τιφλίδας , 1982 – 1993.
 • Ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1996-2006
 • ΙΔΑΧ στο Τμήμα Φυσικής 2006-2011 . ΙΔΑΧ στο Τμήμα Μαθηματικών 2011-2014
 • ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μαθηματικών 2014 – Σήμερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 
 • Θεωρία χορδών
 • Θεωρία στοιχειωδών σωματιδίων με υψηλές ενέργειες. 
 • Κβαντικά συστήματα με δεσμούς    
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις