Στεργίου Αναστασία

Γραμματέας Τμήματος, Προϊσταμένη της Γραμματείας

Γραφείο: Ισόγειο Κτήριο Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τηλέφωνο: +302310997950

Email: asterg@math.auth.gr