Σωτηριάδου Άννα

Γραμματειακή Υποστήριξη, Θέματα προπτυχιακών Σπουδών, Θέματα Erasmus

Γραφείο: Ισόγειο Κτήριο Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τηλέφωνο: +302310997920

Email: annasot@math.auth.gr