Τζουνάκης Παναγιώτης

ΕΔΙΠ

Γραφείο: Εργαστήριο Η/Υ

Τηλέφωνο: +302310998438

Email: pj@auth.gr

Σπουδές

1) Προπτυχιακές Σπουδές:  

1984 – 1988          Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2) Μεταπτυχιακές Σπουδές:

1989 – 1992          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επαγγελματική Εμπειρία

09/2014 – Σήμερα          Υπεύθυνος διαχείρισης εργαστηρίου Η/Υ Τμ. Μαθηματικών ΑΠΘ

2018 – Σήμερα      Υπεύθυνος διαχείρισης Quantum Computing Simulation Server του ΔΠΜΣ ΠΣΔ ΑΠΘ

2014 – 2015       Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Α.Π.Θ. «Γλυπτική και κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο» ως εμπειρογνώμων Πληροφορικής και Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

04/2012 – 12/2014            Ιδρυτικό μέλος και Συντονιστής Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού ΑΠΘ (https://web.archive.org/web/*/http://swu.auth.gr )

2014       Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Parliamentary Assembly IT Unit) στο πλαίσιο του Workshop “Search in parliaments 2014: semantic technologies at work”

06/1995 – 03/2012            Ιδρυτικό μέλος και Συντονιστής Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ (http://noc.auth.gr)

Εκπρόσωπος του ΚΛΔ και του ΑΠΘ σε τεχνικές και διοικητικές επιτροπές, ενδεικτικά:

▫              Μέλος της Επιτροπής Δικτύου Α.Π.Θ., 1995-2003 και 2010 – 2012

▫              Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet, 1997 – 2012

▫              Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), 1999 – 2012

▫              Μέλος της Ομάδας Ειδικών Δικτύου και Διαχειριστής (APM) κόμβου Θεσσαλονίκης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), 1998 – 2009

▫              Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Έργου Τεχνικής Στήριξης των Σχολείων (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), 2003 – 2012

▫              Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του έργου ΕΠΕΤ ATMNET της ΓΓΕΤ, 1999 – 2001

▫              Συντονιστής των 3 δράσεων PKI του ΑΠΘ (AUTh PKI, e-university PKI & HARICA), 2000 – 2012

05/1994 – 05/1995            Διαχείριση δικτύων & Συστημάτων Unix, Έρευνα σε έργα EDI & E-commerce, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) (www.ics.forth.gr)

03/1993 – 03/1994            Προγραμματιστής Υπολογιστών κατά τη θητεία στον Ελληνικό Στρατό (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, Γενικό Επιτελείο Στρατού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

07/1988 – 02/1993            Μέλος ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων και Δικτύων Η/Υ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και FORTHnet (ως δράση του ΙΠ/ΙΤΕ πριν μετεξελιχθεί σε ιδιωτική εταιρία)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Quantum Computing:

  • Quantum Information Processing, Quantum Networking,
  • Resource Theories for Nonlocality, Entanglement and Contextuality

Web of Data (aka Semantic Web), Linked Open Data, RDF, Timed RDF

Computer (classical) Networks and Internetworking, Telecommunications

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Π. Τζουνάκης, Ι. Αντωνίου, «Ανοικτά Δεδομένα και Σημασιολογικός Ιστός με το ΕΛ/ΛΑΚ CMS Drupal στο Α.Π.Θ.», εργαστήριο Η/Υ Τμ. Μαθηματικών, νέος ιστοχώρος Σ.Θ.Ε. , 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, Χανιά Μάιος 2015.
  • Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Eμμ. Βουτυράς, Ν. Καζακίδη, Στ. Συλέου, Π. Τζουνάκης, Φ. Λουκός, «Κατασκευή ψηφιακής βάσης δεδομένων για τα γλυπτά της ρωμαϊκής περιόδου στην Ελλάδα και παρουσίασή της σε ιστοσελίδα», ανακοίνωση στο συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2014 (3/2015)
  • ICS-FORTH Technical Report : C. Courcoubetis, D. Dill, Panagiotis Tzounakis. Adding Dense Time Properties to Finite–State Machines: The Tool COSPAN. FORTH-ICS/TR-072 December 1992. ( http://www.ics.forth.gr/tech-reports/1992/1992.TR072.Dense_Time_Finite-State_Machines_COSPAN.ps.Z )
  • Costas Courcoubetis, David L. Dill, Magda Chatzaki, and Panagiotis Tzounakis. Verification with Real-Time COSPAN. CAV ’92: Proceedings of the Fourth International Workshop on Computer Aided Verification. Publisher: Springer-Verlag, June 1992 (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-56496-9_22.pdf)