Τσιανάκα Όλγα

Γραμματειακή Υποστήριξη, Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτόρων

Γραφείο: Ισόγειο Κτήριο Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τηλέφωνο: +302310997930 Fax: +302310997952

Email: olia@math.auth.gr