Χατζηφωτεινού Κατερίνα

ΕΔΙΠ

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 19

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997906

Email: khad@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη ????
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Αριθμητική Ανάλυση
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Τριδιάστατα αριθμητικά μοντέλα ολοκλήρωσης πλανητικών και δορυφορικών τροχιών
  • Επιβλέπουσα: Αν. Καθ. Μ. Γουσίδου-Κουτίτα
 • Master of Science in Mathematics-Computing, Queen Mary and Westfield College, University of London, ????
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη ????

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2017 – σήμερα
 • Συμβασιούχος διδάσκουσα, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 – 2011
 • Επιμορφώτρια καθηγητών Πληροφορικής στις Νέες Τεχνολογίες και στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, 2012 – 2017
 • Καθηγήτρια Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπ/ση, 1995 – 2017

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ρητή παρεμβολή πολλών μεταβλητών και εφαρμογές στον χειρισμό  συμβολικών πράξεων πινάκων
 • Κατασκευή αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης μη-γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων
 • Σύγκριση – βελτιστοποίηση προγραμμάτων αριθμητικής ολοκλήρωσης
 • Ευστάθεια – σφάλματα υπολογιστικών μεθόδων για μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα
 • Kατασκευή συμπλεκτικών απεικονίσεων για μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα
 • Εφαρμογές των Υπολογιστικών Μαθηματικών στη μελέτη Χαμιλτονιανών  δυναμικών συστημάτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • K.G. Hadjifotinou & M.Gousidou-Koutita, 1998, “Comparison of numerical methods for the integration of natural satellite systems”, Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy 70, p. 99.
 • K.G. Hadjifotinou & J. Hadjidemetriou, 2002, “A Symplectic Mapping Model for the Study of 2:3 Resonant Trans-Neptunian Motion”, Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy 84, p. 135.
 • K.G. Hadjifotinou & T.J. Kalvouridis, 2005, “Numerical investigation of periodic motion in the three-dimensional ring problem of N bodies”, International Journal of Bifurcation and Chaos 15(8), p.2681.
 • K.G. Hadjifotinou, T.J. Kalvouridis & Μ. Gousidou-Koutita 2006, “Numerical study of the parametric evolution of bifurcations in the three-dimensional ring problem of N bodies”, Mechanics Research Communications 33, p 830-836.
 • T.J. Kalvouridis & K.G. Hadjifotinou 2008, “Bifurcations from Planar to Three-Dimensional Periodic Orbits in the Photo-Gravitational Restricted Four-Body Problem”, International Journal of Bifurcation and Chaos 18(2), p. 465-479.