Κουτσογιάννης Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Γραφείο 22

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997945

Email: akoutsogiannis@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Θεωρία Ramsey και τοπολογικά δυναμικά συστήματα
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Θέματα της Εργοδικής Θεωρίας Ramsey
  •  Επιβλέπουσα: Καθ. Βασιλική Φαρμάκη
 • Μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2021 – Σήμερα
 • Lecturer, The Ohio State University, Columbus OH, USA, Αύγουστος 2017 – Ιούνιος 2021
 • Ross Assistant Professor, The Ohio State University, Columbus OH, USA, Αύγουστος 2014 – Αύγουστος 2017
 • Εξωτερικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 2012 – Ιούλιος 2014
 • Short-term Research Scholar, University of Houston, Houston TX, Ιούνιος 2011 – Σεπτέμβριος 2011

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εργοδική Θεωρία
 • Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα
 • Εφαρμογές στην Θεωρία Ramsey και την Απειροσυνδυαστική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Koutsogiannis, A. Closest integer polynomial multiple recurrence along shifted primes. Ergodic Theory and Dynamical Systems, 38 (2018), no. 2, 666 – 685.
 • Koutsogiannis, A. Integer part polynomial correlation sequences. Ergodic Theory and Dynamical Systems, 38 (2018), no. 4, 1525 – 1542.
 • Glasscock, D., Koutsogiannis, A. and Richter, F.K. Multiple combinatorial properties of return time sets in minimal dynamical systems. Discrete & Continuous Dynamical Systems, 39 (2019), no. 10, 5891 – 5921.
 • Koutsogiannis, A. Le, N.,  Moreira, J. and Richter, F.K. Structure of multicorrelation sequences with integer part polynomial iterates along primes. Proceedings of the American Mathematical Society, 149 (2020), no. 1, 209 – 216.
 • Donoso, S., Koutsogiannis, A. and Sun., W. Seminorms for multiple averages along polynomials and applications to joint ergodicity. To appear in Journal d’ Analyse Mathématique.