Αφένδρας Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Δυτική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.10

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997959

Email: gafendra@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Πιθανότητες και Στατιστική
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Φράγματα διασποράς συναρτήσει παραγώγων/διαφορών ανωτέρας τάξης
  • Επιβλέπων: Καθ. Παπαδάτος Νίκος
 • Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2001

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2018 – Σήμερα
 • Adjunct Assistant Professor, University at Buffalo, USA, Φεβρουάριος  2018 – Σήμερα
 • Ερευνητικός συνεργάτης, University at Buffalo, USA, Νοέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2018
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, University at Buffalo, USA, Αύγουστος 2014 – Οκτώβριος 2015
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2014
 • Εξωτερικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 2012 – Φεβρουάριος 2013
 • Εξωτερικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 2011 – Νοέμβριος 2013
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2010

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οικογένειες Κατανομών
 • Ορθογώνια Πολυώνυμα
 • Ταυτότητες Συνδιακύμανσης
 • Φράγματα Διασποράς
 • Αποστάσεις Κατανομών
 • Ασυμπτωτική Στατιστική
 • Cross-Validation Εκτιμητική
 • Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου
 • Μέτρα Εξάρτησης
 • Στατιστική Μηχανική Μάθηση

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Afendras, G., Papadatos, N. and Papathanasiou, V. (2011). An extended Stein-type covariance identity for the Pearson family, with applications to lower variance bounds. Bernoulli, 17(2), 507–529.
 • Afendras, G. (2013). Unified extension of variance bounds for integrated Pearson family. Ann. Inst. Stat. Math., 65, 687–702.
 • Afendras, G. and Papadatos, N. (2014). Strengthened Chernoff-type variance bounds. Bernoulli, 20(1), 245–264.
 • Afendras, G. and Markatou, M. (2016). Uniform Integrability of OLS Estimators, and the Convergence of their Moments. TEST, 25(4), 775–784.
 • Afendras, G., Balakrishnan, N. and Papadatos, N. (2018). On orthogonal polynomials in the cumulative Ord family and its applications to variance bounds. Statistics, 52(2), 364–392.
 • Afendras, G. and Markatou, M. (2019). Optimality of Training/Test Size and Resampling Effectiveness in Cross-Validation. J. Statist. Plann. Inference, 199(C), 286–301.