Αντωνίου Ιωάννης

Καθηγητής

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Δυτική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.6

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15:30-17:00, Τρίτη 15:30-17:00

Τηλέφωνο: +302310997971 Fax: +302310997929

Email: iantonio@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Επαγγελματική Εμπειρία