Φωτιάδης Ανέστης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 23

Τηλέφωνο: +302310998758

Email: fotiadisanestis@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 10/1997 – 06/2001, Προπτυχιακές σπουδές στο Μαθηματικό τμήμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 10/2001 – 09/2002, Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά (Μ.Ο. 83/100), Πανεπιστήμιο του Warwick, Αγγλία
  • Τίτλος Διατριβής: Αρμονικές Απεικονίσεις Μεταξύ Αρνητικά Καμπυλωμένων Πολλαπλοτήτων
  • Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Mario Micallef
 • 10/2002 – 07/2006: Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο του Warwick, Αγγλία
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Αρμονικές Απεικονίσεις Μεταξύ Αρνητικά Καμπυλωμένων Πολλαπλοτήτων (Υποστήριξη στις 6 Ιουνίου 2006)
  • Επιβλέπων Καθηγητής: Prof. Vladimir Markovic
  • Προσωπικός Καθοδηγητής: Dr. Mario Micallef

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ακαδ. Έτη 2002 –2006: Supervisor για πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές από το Μαθηματικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου του Warwick της Αγγλίας καθώς και πρόσληψή μου για ένα εξάμηνο σαν Teaching Assistant στο προαναφερθέν πανεπιστήμιο.
 • 01/2007 – 08/2007: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Μαθηματικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου του Warwick της Αγγλίας
 • Θερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2007 –2008: Συμβασιούχος Λέκτορας, Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
 • Ακαδ. Έτος 2008 – 2009: Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο της Κύπρου
 • Ιούνιος 2010: Εκλογή μου στη θέση του Λέκτορα στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης
 • Ακαδ. Έτος 2010 – 2011: Επισκέπτης Λέκτορα ς, Πανεπιστήμιο της Κύπρου
 • Θερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2011 –2012: Συμβασιούχος Λέκτορας, Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
 • 09/2012 – 06/2013: Μεταδιδακτορικός ερευνητής από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
 • Θερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2012 –2013: Συμβασιούχο Λέκτορας, Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
 • 13/01/2014: Διορισμός μου ως Λέκτορας, Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
 • 2018: Επίκουρος Καθηγητής, Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αρμονική Ανάλυση
 • Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Fotiadis A. Harmonic Extensions of Symmetric Maps, Calculus of variations and Partial differential Equations. Volume 35, Number 3 (2009).
 • Fotiadis A. and Marias M., Multipliers on rank one locally symmetric spaces. Mathematische Zeitschrift. Volume 265, Number 2 (2010).
 • Fotiadis A. Harmonic maps between rotationally symmetric manifolds. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2012).
 • Fotiadis A. and Georgiadis A. Riesz means on graphs and discrete groups. Potential Analysis (2012).
 • Fotiadis A., N. Mandouvalos and Marias M. Schrodinger equations on locally symmetric spaces. Mathematische Annalen (2018)