Μαλικιώσης Ρωμανός-Διογένης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 25

Ώρες Γραφείου: Τρίτη και Παρασκευή 11-12πμ

Τηλέφωνο: +302310997957

Email: romanos@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, University of California, Los Angeles, 2010
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Discrete and other analogues of Minkowski’s theorems on successive minima
  • Επιβλέπων: Prof. Don Blasius
 • Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, University of California, Los Angeles, 2008
 • Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Ειδίκευση Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου, ΑΠΘ, 2007
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, ΑΠΘ, 2002

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής, TU Berlin, Institut für Mathematik, Μάρτιος 2017 – Ιούλιος 2018
 • Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt στο TU Berlin, Μάρτιος 2015 – Φεβρουάριος 2017
 • Research Fellow, Nanyang Technological University, School of Physical and Mathematical Sciences, Singapore, Ιανουάριος 2012 – Αύγουστος 2014
 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών, Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών, Σεπτέμβριος 2010 – Αύγουστος 2011

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αρμονική Ανάλυση
 • Θεωρία Αριθμών
 • Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Lattice-point enumerators of ellipsoids, Combinatorica 33 (6), 733-744 (2013).
 • A note on Gabor frames in finite dimensions, Applied and Computational Harmonic Analysis 38 (2), 318-330 (2015).
 • Fuglede’s conjecture on cyclic groups of order pnq (joint with Mihail N. Kolountzakis), Discrete Analysis 2017:12, 16pp.
 • Spark deficient Gabor frames, Pacific Journal of Mathematics, Vol. 294, No.1, 159-180 (2018).
 • Formal duality in finite cyclic groups, Constructive Approximation, Vol. 49, Issue 3, 607-652 (2019).