Μαριάς Μιχαήλ

Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Γραφείο 22

Τηλέφωνο: +302310997945

Email: marias@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

1) Προπτυχιακές Σπουδές: Universit'[e} PARIS 7, 1971-75

2) Μεταπτυχιακές Σπουδές: Universit'[e} PARIS 6 (Pierre et Marie Curie)
a. DEA de Math'{e}magiques 1975-6,
b. Th'{e}se de 3e Cycle, 1976-78.
3) Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μαθηματική Ανάλυση

4) Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Transformations Canoniques pour les Fermions
5) Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Prof. Paul Kr'{e}e

Επαγγελματική Εμπειρία

α. 84-85 TEI Θεσ/κης,
β. 85-89 Λέκτορας Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ,
γ. 90-92 Επισκέπτης επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
δ. Το 1992 επιστρέφω ως Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ, όπου
από το 2009 είμαι Καθηγητής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση
  • Αρμονική Ανάλυση
  • Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Fotiadis, A.; Mandouvalos, N.; Marias, M. Schrödinger equations on locally symmetric spaces. Math. Ann. 371 (2018), no. 3-4, 1351–1374.
  • Lohoué, Noël; Marias, Michel. Multipliers on locally symmetric spaces. J. Geom. Anal. 24 (2014), no. 2, 627–648.
  • Lohoué, Noël; Marias, Michel. Invariants géométriques des espaces localement symétriques et théorèmes de multiplicateurs. (French)[Geometric invariants of locally symmetric spaces and multiplier theorems] Math. Ann. 343 (2009), no. 3, 639–667.
  • Kyrezi, Ioanna; Marias, Michel. Hp-bounds for spectral multipliers on graphs. Trans. Amer. Math. Soc. 361 (2009), no. 2, 1053–1067.
  • Marias, Michel Littlewood-Paley-Stein theory and Bessel diffusions. Bull. Sci. Math. (2) 111 (1987), no. 3, 313–331.