Μπετσάκος Δημήτριος

Καθηγητής

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Ανατολική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.8

Τηλέφωνο: +302310997935

Email: betsakos@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Washington University St. Louis, St. Louis 1996
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Harmonic measure, domains of fixed inradius and polarization
  • Επιβλέπων: Prof. Albert Baernstein
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1990

Επαγγελματική Εμπειρία

1. 1998-1999: Postdoctoral Fellow, Department of Mathematics, University of Helsinki.
2. 1999-2000: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3. 2000-2002: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
4. 2002-2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5. 2008-2014: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6. 2014- : Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Θεωρία Δυναμικού

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Symmetrization, symmetric stable processes, and Riesz capacities. Trans. Amer. Math. Soc. 356 (2004), 735-755.
 • Polarization, continuous Markov processes and second order elliptic equations. Indiana Univ. Math. J. 53 (2004), 331-346.
 • On the eigenvalues of the infinitesimal generator of a semigroup of composition operators. J. Funct. Anal. 273 (2017), 2249-2274.
 • On the existence of strips inside domains convex in one direction. Journal d’Analyse Mathematique 134 (2018), 107-126.
 • (with S.Pouliasis) Isometries for the modulus metric are quasiconformal mappings. Trans. Amer. Math. Soc. 372 (2019), no. 4, 2735–2752.