Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 38

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997998

Email: apapado@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19??
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  Στοχαστική μοντελοποίηση
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  Συμβολή στη θεωρία των μη ομογενών ημιμαρκοβιανών συστημάτων
  • Επιβλέπων:  Καθ. Π.Χ.-Γ. Βασιλείου
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19??

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2018 – Σήμερα
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007 – 2018
 • Επιστημονική συνεργάτις/υπεύθυνη σε έργα ΕΠΕΑΕΚ και ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ σε ΑΠΘ/ΠΘ/ΑΤΕΙΘ, 1993-2006

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Στοχαστική Μοντελοποίηση
 • Μαρκοβιανά και Ημί-Μαρκοβιανά Μοντέλα
 • Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση Υγείας
 • Αλληλουχίες DΝΑ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Vassiliou P.-C.G and A. Papadopoulou (1992). Non homogeneous Semi Markov systems and maintainability of the state sizes, Journal of Applied Probability, 29: 519-534.
 • Papadopoulou A. and P.-C. G. Vassiliou (1994). Asymptotic behavior of non homogeneous Semi Markov systems. Linear Algebra and its Applications 210: 153-198.
 • Papadopoulou A. (2013). Some Results on Modeling Biological Sequences and Web Navigation with a Semi Markov Chain, Communications in Statistics—Theory and Methods, 42:16, 2153-2171.
 • Papadopoulou A. and P.-C. G. Vassiliou (2014). On the Variances and Convariances of the Duration state Sizes of Semi-Markov Systems, Communications in Statistics—Theory and Methods 43, 1470-1483.
 • Kyritsis, Z., Α. Papadopoulou, (2016). The quality of life via semi Markov reward modeling, Methodology and Computing in Applied Probability, 19(4), 1029–1045.