Πάπιστας Αθανάσιος

Καθηγητής

Γραφείο: Κτήριο ΣΘΕ, 2ος όροφος

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12:30 - 14:00, Tρίτη 14:00- 15:00

Τηλέφωνο: +302310997955

Email: apapist@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο του Manchester (U.M.I.S.T.), Αγγλία, 1987.
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Θεωρία Ομάδων, Lie Άλγεβρες
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Automorphism groups of nilpotent groups and Lie algebras
  • Επιβλέπων: Prof. Roger M. Bryant
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1983

Επαγγελματική Εμπειρία

Επισκέπτης καθηγητής στο University of Manchester, στο Institute of Mathematics of the Bulgarian Academy of Sciences and the Department of Mathematics and Informatics of the University of Sofia, Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συνδυαστική Θεωρία (Μηδενοδύναμων) Ομάδων
 • Αυτομορφισμοί σχετικά ελεύθερων ομάδων και σχετικά ελεύθερων Lie αλγεβρών
 • Ομάδες και Lie Άλγεβρες

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I. Papistas, Automorphisms of free metabelian nilpotent groups and Lie algebras, J. London Math. Soc. (2) 52 (1995), no 1, 157-165.
 • R.M. Bryant and I. Papistas, Automorphisms in varieties of groups, J. Algebra 171 (1995), no 1, 258-271.
 • R.M. Bryant and I. Papistas, On the fixed points of a finite group acting on a relatively free Lie algebra, Glasg. Math. J. 42 (2000), no 2, 167-181.
 • C.E. Kofinas, V. Metaftsis and A.I. Papistas, Relatively free nilpotent torsion-free groups and their Lie algebras, Commun. Algebra 39 (2011), nο 3, 843-880.
 • C.E. Kofinas and A.I. Papistas, On automorphisms of free center-by-metabelian Lie algebras, Q.J. Math. 66  (2015), no 2, 625–643.