Πουλάκης Δημήτριος

Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 5

Τηλέφωνο: +302310997908

Email: poulakis@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Université de Paris XI (Centre d’Orsay), Παρίσι 1983
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  Αριθμητική Αλγεβρική Γεωμετρία
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  Etude Diophantienne de la courbe modulaire X0(125) et de sa Jacobienne
  • Επιβλέποντες: Prof. André Néron & Prof. Gérard Ligozat
 • Μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Université de Paris XI (Centre d’Orsay), Παρίσι 1980
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1979

Επαγγελματική Εμπειρία

1985-88 Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1988-1994 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ.
1994-2000 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ.
2000-σήμερα Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ.

Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Παρισιού 7, Μασσαλίας και Τουλών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Αριθμών
 • Αλγεβρική Γεωμετρία
 • Κρυπτογραφία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • D. Poulakis, Integral points of algebraic curves with a totally imaginary point at infinity, Houston J. Math. 44 (2018), no. 3,  817-829.
 • K. Draziotis and D. Poulakis, Solving the Diophantine equation y^2 = x(x^2-n^2), Journal of Number Theory 129 (2009), no. 1, 102-121.
 • M. Laurent and D. Poulakis, On the global distance between two algebraic points on a curve, J. Number Theory 104 (2004), no. 2, 210-254.
 • D. Poulakis, Bounds for the minimal solution of the genus zero diophantine equations, Acta Arithmetica, 86 (1998), no. 1, 51-90.
 • D. Poulakis, Integer points and models of algebraic curves, Monatsh. Math. 118 (1994), no. 1-2, 111-143.