Πουλάκης Δημήτριος

Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 5

Ώρες Γραφείου: ???

Τηλέφωνο: +302310997908

Email: poulakis@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Université de Paris XI (Centre d’Orsay), Παρίσι 19??
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  Αριθμητική Αλγεβρική Γεωμετρία
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  Etude Diophantienne de la courbe modulaire X0(169) et de sa Jacobienne
  • Επιβλέποντες: Prof. André Néron & Prof. Gérard Ligozat
 • Μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Université de Paris XI (Centre d’Orsay), Παρίσι 19??
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 19??

Επαγγελματική Εμπειρία

???

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Αριθμών
 • Αλγεβρική Γεωμετρία
 • Κρυπτογραφία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • D. Poulakis, (2018). Integral points of algebraic curves with a totally imaginary point at infinity, Houston Journal of Mathematics, Vol. 44, Number 3,  817-829.
 • K. Draziotis and D. Poulakis, (2009). Solving the Diophantine equation, Journal of Number Theory 129, 102-121.
 • M. Laurent and D. Poulakis, (2004). On the global distance between two algebraic points on a curve, J. Number Theory 104, 210-254.
 • D. Poulakis, (1998) . Bounds for the minimal solution of the genus zero diophantine equations, Acta Arithmetica, LXXXVI.1, 51-90.
 • D. Poulakis, (1994). Points entiers et modèles des courbes algébriques, Monatshefte für Mathematik 118, 111-143.